Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

skognymfe
22:14
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viasweetnothingg sweetnothingg
skognymfe
21:27
1988 78ea
Reposted byzamknioczy zamknioczy
11:03

April 16 2017

skognymfe
17:14
8681 a467
skognymfe
17:01
8501 ef9b
Inspired...
skognymfe
04:11
4337 1b57 500
f.L.A
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

April 13 2017

skognymfe
18:22
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

April 08 2017

skognymfe
12:28
3202 721d 500
Artist: Barbara El

Linocut technique.

April 02 2017

skognymfe
18:58
Play fullscreen
Krzywdzisz mnie już mniej.

March 30 2017

skognymfe
23:40
Tak często Cię mam na końcu języka.
— skok przez epoki; ile mnie trzeba dotknąć razy, żeby się człowiek poparzył?
Reposted byzamknioczyoparyabsurdu

March 24 2017

skognymfe
19:48
skognymfe
09:53
8199 8ebd 500

March 21 2017

skognymfe
00:40
6363 6322
Reposted byzamknioczymental-cat

March 20 2017

skognymfe
10:47
Gdy znów zapragniesz pożegnać się z przekleństwem, czuj się w obowiązku zatańczyć ze mną do One last goodbye.

March 18 2017

skognymfe
12:13
I hear you say "Why?" Always "Why?" You see things; and you say "Why?" But I dream things that never were; and I say "Why not?"
— George Bernard Shaw
Reposted byzamknioczy zamknioczy

March 14 2017

skognymfe
22:52
3378 1747 500
skognymfe
22:49
0261 c060 500
~skognymfe
Reposted byMsChocolate MsChocolate

March 09 2017

skognymfe
09:07
Play fullscreen
HIM kończy karierę... mój heartagram krwawi ;<

March 08 2017

skognymfe
19:40
3988 8ac2 500
~skognymfe

February 24 2017

skognymfe
23:52
Play fullscreen
Dla starszego o kolejny rok. Miało być lirycznie, jednak względy techniczne mocno to skomplikowały. Pomyślałam, że mogłoby Ci się spodobać. Wszystkiego najlepszego.
Reposted byMonachomachia Monachomachia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl