Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

skognymfe
23:07
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
skognymfe
20:43
Pierwiastek masochizmu tkwi we mnie głęboko, bo jakże inaczej wyjaśnić rozdzieranie krzepnącej rany wciąż i wciąż na nowo?
Reposted byniezwyykla niezwyykla
skognymfe
20:10

September 11 2018

skognymfe
20:13
9282 a988 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
skognymfe
20:07
- kochaj mnie...                                                         -przecież Cię kocham...

August 02 2018

skognymfe
14:49
Play fullscreen
I just don't want to miss you tonight

May 13 2018

skognymfe
21:28
Reposted fromFlau Flau vianezavisan nezavisan

May 09 2018

skognymfe
09:09
0787 f0da

February 22 2018

skognymfe
11:12

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk vianezavisan nezavisan

February 02 2018

skognymfe
13:05
8715 cc1f 500
Reposted fromszponovic szponovic viasowa sowa

September 11 2017

skognymfe
06:09
Niektóre kobiety są kurwami, a niektórzy faceci kutasami. Nie wszyscy. Problemem jest to, że tacy najbardziej odbijają się ropnymi ranami na duszy i umyśle, z czasem pozostawiając po sobie paskudne blizny, o których pamięć się nie zaciera, bo wystarczy muśnięcie, żeby poczuć pod opuszkami pofałdowaną, nabrzmiałą tkankę, która wygląda, jakby zaszyto pod nią tłuste larwy. Trzeba pilnować, żeby pozostawały w uśpieniu i zdrażnione nie zaczęły pożerać gospodarza od środka. Bo na takich zgliszczach ciężko już cokolwiek odbudować. 

September 07 2017

skognymfe
05:07
skognymfe
02:33
or Żabka. true story.

September 06 2017

skognymfe
05:51
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaOnly2you Only2you

September 05 2017

skognymfe
05:49
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia vianezavisan nezavisan
05:35
4289 be91
Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan

September 02 2017

skognymfe
05:53
2996 fc93
Reposted bygreywolfMsChocolatezyrafaarwenan1alexandersmith8805mania7910troublewillfindme

August 31 2017

skognymfe
05:35
7500 fe38 500
to mogę być ja.
skognymfe
02:51
Nierealny
Ukazałeś się mi
Nikomu innemu
skognymfe
02:48

Wstrzymujemy oddech
Tak długo
Jak możemy zdołać
Zamykamy oczy
Zatykamy uszy
Nie słyszymy żadnego dźwięku
— Sigur Rós
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl