Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

skognymfe
22:29
7590 edb9
Reposted bypati2k6 pati2k6
skognymfe
22:26
7588 4a55
Hillar Małgorzata
Reposted bymodalna modalna

June 21 2017

skognymfe
09:04
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaspaghetti spaghetti

June 19 2017

skognymfe
19:51
Któregoś dnia pochyliłem się zbyt blisko, choć moja twarz nie dotknęła jeszcze jej twarzy, stało się ze mną to, co z igłą, gdy o milimetr przekroczy zakazaną strefę i dostanie się we władzę magnesu. Czy to wina magnesu, czy igły? W ten właśnie sposób poczułem jej usta pod moimi. Oczy miała jeszcze zamknięte, lecz jak ktoś, kto już nie śpi. Pocałowałem ją, zdumiony własną zuchwałością, gdy tymczasem w rzeczywistości to ona, gdy pochylałem się nad nią, przyciągnęła moją twarz. Obydwoma rękami uchwyciła się mojej szyi; nawet tonący nie uczyniłby tego z większą mocą. I nie wiedziałem, czy chce, bym ją uratował, czy też bym utonął z nią razem.
— "Opętanie", Raymond Radiguet

June 13 2017

skognymfe
22:59
6191 5bba 500

May 19 2017

skognymfe
17:01
"...Wiesz, jest w nas obojgu coś takiego (...) - co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili, kiedy znajdziemy się sami w pokoju, ale z drugiej strony... śni mi się, że Ciebie całuję."
— A. Osiecka, "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"

May 13 2017

20:14
8709 9e10 500
Reposted fromamatore amatore

May 10 2017

10:58
3203 d56d

la-petite-fille-de-loup:

Uyu a.k.a Soey Milk
I absolutely love these

Please do not remove the source or the artist credit

Reposted fromamatore amatore

May 09 2017

skognymfe
18:40
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viamagdak magdak
skognymfe
16:45
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viavogel vogel

May 06 2017

skognymfe
13:22
Play fullscreen
Gdzieś pomiędzy wierszami 
Na skrzyżowaniu słów - niewypowiedzianych
skognymfe
11:32
Wszyscy mamy skłonności do uzależnień, tylko nie każde z nich potocznie określa się mianem "używki". Każdy z nas jest uzależniony. Od kupowania niepotrzebnych rzeczy, od władzy, od bycia najlepszym. Od miłości. Od innych ludzi, od ich uwagi. Od kontroli. Nad swoim życiem i życiem innych. Wszyscy jesteśmy ćpunami. Odcięci od tego dostajemy drgawek i spazmów, płuca palą ogniem przy każdym oddechu, a z dłoni wyślizguje się kubek z kawą.
— skognymfe
Reposted bypozakontrolaSenyiaboundlessgoglottibluebellbadassfromhell

May 05 2017

skognymfe
21:22
7765 b793 500

May 03 2017

17:28
6991 79f2
Reposted fromamatore amatore

May 02 2017

skognymfe
15:24
3078 662a
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabeltane beltane
skognymfe
11:50
0442 d039 500
lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

April 29 2017

skognymfe
20:05
Play fullscreen
"Kiss me goodbye"

April 22 2017

skognymfe
21:52
Bardzo serdecznie pierdolę to wszystko. Dziękuję, wysiadam.
skognymfe
20:34
6461 b8ee
Piękna dusza.
Reposted byhash hash

April 19 2017

skognymfe
22:14
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl